IKT

IKT - Instituut voor ondergrondse infrastructuur

Gouden putdeksel 2017 uitgereikt: Prijswinnaars uit Almere (NL), Altena (D) en Osnabrück (D)

Gepubliceerd op 07 september 2017
0 Reacties

Goldener Kanaldeckel 2017 Preisträger

Gouden Putdeksel 2017 (v.l.n.r.): IKT-Directeur Roland W. Waniek, Alex Braun en Daniela Fiege (3e prijs), Arjo Hof (1e prijs), Jörg Michutta (2e prijs), Laudator Gerhard Odenkirchen (NRW-Umwelt­ministerium)

In het kader van het DruckEntwässerungsCongresses DEC 2017 heeft het IKT de gouden putdeksel 2017 feestelijk uitgereikt. De ‘Oscar in de rioleringswereld’ gaat dit jaar naar medewerkers in het stedelijke afvalwaterbeheer in Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. De projecten, die door de jury worden onderscheiden, hebben betrekking op regenwaterbeheer, informatie voor burgers over waterafvoer op privégrond en de optimalisatie van het proces m.b.t. huisaansluitingen.

Eerste plaats

Arjo Hof, Gemeente Almere, Nederland
Regenwaterproject Almere

Tweede plaats

Jörg Michutta, Stadt Altena
Burgerinformatie en ondersteuning bij het beproeven en testen van de huidige toestand en het functioneren van waterafvoer op privégrond in Altena.

Derde plaats

Daniela Fiege und Alex Braun, SWO Netz GmbH, Osnabrück
Optimalisatie van het proces van huisaansluitingen door middel van gestructureerde workflows, van gunning van de opdracht naar documentatie.

Laudator Gerhard Odenkirchen

Gerhard Odenkirchen hield een lofrede aan de prijswinnaars en overhandigde de prijzen.

De gouden putdeksel werd overhandigd door Gerhard Odenkirchen, afdelingshoofd van het Ministerie van Milieu, NordRhein-Westfalen. De prijs erkent erkent bijzondere prestaties bij de bouw, de exploitatie en de renovatie van een moderne en toekomstgerichte rioolinfrastructuur.

De Gouden Putdeksel 2017 werd vriendelijk ondersteund door:

Arjo Hof: Regenwaterproject Almere

De nog jonge stad Almere, enkele meters onder de zeespiegel liggend in de Flevopolder, beschikt over een gescheiden rioolsysteem waarbij het hemelwater grotendeels onbehandeld naar de omliggende meren, sloten en ander oppervlaktewater wordt geleid. Welke uitwerkingen dat heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater was een lange tijd onduidelijk. Het ‘Regenwaterproject Almere’ had als doel omvangrijke innovatieve maatregelen voor het reinigen van hemelwater te analyseren en in de vorm van pilotprojecten te testen.

Een kostenberekening uit het jaar 2004 kwam tot de conclusie dat een investering van 50 miljoen euro nodig was voor een verbetering van het gescheiden stelsel, volgens de Nederlandse waterrichtlijnen. In het ‘Regenwaterproject’, werd onderzocht of er wellicht betere en meer kosteneffectieve manieren waren ter bescherming van de wateren rond Almere.

Arjo Hof mit dem Goldenen Kanaldeckel 2017

Arjo Hof van de gemeente Almere in Nederland kreeg de eerste prijs van de Gouden Putdeksel 2017 voor het “Regenwaterproject Almere”.

Nieuwe meetmethoden zijn ontwikkeld en geïmplementeerd gedurende de driejarige projectperiode. Er werd erkend dat sedimentverplaatsing ook een belangrijke rol speelt in regenwaterriolen. Nieuwe strategieën voor het reinigen van bezinkbassins, regenwaterafvoeren en regenwaterriolen zijn in de praktijk ontwikkeld en getest.

Een belangrijke bevinding van het “Regenwaterproject Almere” was echter dat het ‘klassieke’ plan dat in 2004 werd ontwikkeld, niet efficiënt zou zijn geweest voor een verbetering van het gescheiden rioolsysteem. In plaats daarvan stelt de gemeente Almere samen met de waterautoriteiten voor het jaar 2017-2022 een innovatief waterbeheersplan op, dat in wezen gebaseerd is op de bevindingen van het “Regenwaterproject Almere”.

Er was zoveel vraag naar het uitgebreide eindverslag van het project dat het in 2016 in een 240 pagina’s dik boek gepubliceerd werd en nu beschikbaar is voor het publiek, vooral ook voor andere gemeenten. Zo gaat het project verder dan de grenzen van Almere.

Arjo Hof heeft het “Regenwaterproject Almere” geïnitieerd. Hij coördineerde het algemene project en leidde verschillende deelprojecten. Hof kreeg de eerste prijs van de “Gouden Putdeksel 2017” voor zijn uitstekende, ver boven gemiddelde inzet en zijn persoonlijke inbreng voor milieu en waterbescherming.

Jörg Michutta: Informatie en ondersteuning voor burgers bij het testen en beproeven van de toestand en de functie van riolen op privé percelen in Altena (D)

Jörg Michutta erhält den Goldenen Kanaldeckel

De tweede prijs ging naar Jörg Michutta voor zijn burgergerichte en effectieve werk bij het testen en beproeven van de toestand en het functioneren van privé rioolleidingen in Altena.

Beschadigde privé-rioolleidingen vormen nog steeds een probleem, waaraan de waterbedrijven min of meer zijn overgeleverd. In Altena, een 19.000-inwoners tellende stad ten zuiden van Dortmund, bekommert Jörg Michutta zich als medewerker van de plaatselijke riolering hierom. Hij werkt met grote betrokkenheid en voorbeeldige persoonlijke inzet aan het adviseren en bemiddelen in de noodzaak om rioolbuizen te inspecteren en beproeven en eventueel te renoveren.

Hij informeert de burgers van Altena zowel door middel van bijeenkomsten alsook individueel. Het is bijzonder belangrijk dat hij de betrokken personen niet alleen laat staan, maar samen met hen samenwerkt om concepten te ontwikkelen die de waterdichtheid van de leidingen waarborgen. Michutta bekijkt situaties rechtstreeks bij de burger en adviseert persoonlijk, zowel technisch als financieel en financierend. Op basis van rioolonderzoeken stelt hij herstelmaatregelen voor, die rekening houden met zowel de milieubescherming als de belangen van de burgers.

De resultaten van deze verbintenis spreken voor zichzelf: 370 percelen in de jurisdictie van Michutta bevinden zich in waterbeschermingsgebieden. Volgens de wet zouden 139 percelen onderzocht moeten zijn tegen het einde van 2015. Eind augustus 2016 waren de testcertificaten van 126 percelen beschikbaar. Dit komt overeen met een quotum van meer dan 90 procent. Dit uitmuntende resultaat onderstreept het indrukwekkende succes van zijn persoonlijke inzet voor de burgers van Altena en het milieu. En zo was zijn nominatie voor de Gouden Putdeksel 2017 een feit. Jörg Michutta is blij met de tweede prijs.

Daniela Fiege en Alex Braun: Optimalisatie van de individuele huisaansluitingsprocessen

Daniela Fiege und Alex Braun mit dem Goldenen Kanaldeckel

Daniela Fiege en Alex Braun uit Osnabrück namen als derde geplaatst de Gouden Putdeksel mee naar huis.

De jury onderscheidde Daniela Fiege en Alex Braun van de SWO Netz GmbH, het stedelijk netwerk werkmaatschap in Osnabrück, voor het project “Optimalisatie van de individuele huisaansluitingsprocessen door middel van gestructureerde workflows van ontwerp tot documentatie” met de derde plaats van de “Gouden Putdeksel 2017”. In het kader van een kritieke kosten- en personeelsituatie hebben de twee prijswinnaars het bestaande proces m.b.t. individuele huisaansluitingen geoptimaliseerd, vereenvoudigd en versneld, terwijl tegelijkertijd wordt gestreefd naar Meer burgervriendelijkheid en kortere bouwtijden.

Na een systematische analyse van de bestaande werkprocessen hebben ze het proces van een enkele huisaansluiting onderverdeeld in verschillende projectfasenmet aanverwante stappen – van opdracht tot uitvoering tot afronding. Zij hebben ook besloten om alle processen volledig te digitaliseren. En niet alleen de interne processen, maar ook de interacties naar buiten. Zelfs de tot nu toe zeer uitgebreide papierwinkel voor elke huisaansluiting kan worden afgehandeld. De hierdoor ontstane tijdwinst kan nu worden gebruikt voor de coördinatie en monitoring van de individuele huisaansluitingen.

Maar ook de nieuwste technologie werd buiten het kantoor geïntroduceerd: in plaats van de handmatige meting van de rioolaansluitingen worden deze nu opgenomen met behulp van een 3D-riooltracémeting. Daartoe hebben de prijswinnaars een marktonderzoek uitgevoerd en een geschikt systeem gevonden waarmee zij vervolgens twee voertuigen hebben uitgerust. Door het project zijn Fiege en Braun erin geslaagd beter gebruik te maken van bestaande personeelsmiddelen en om de individuele werkstappen efficiënter te maken

Als gevolg van de genomen maatregelen is de verwerkingstijd aanzienlijk verminderd. . Dit vermindert de werktijd met ongeveer 10 procent per jaar of per uur per huisaansluiting. De gewonnen tijd wordt geïnvesteerd in kwaliteitsborging op de bouwplaats.

Over de Gouden Putdeksel

Preis Goldener Kanaldeckel

De begeerde trofee: De Gouden Putdeksel van het IKT

Met de Gouden Putdeksel heeft IKT sinds 2002 werknemers van rioolnetbeheerders onderscheiden voor uitstekende prestaties bij de bouw, renovatie of exploitatie van een moderne en toekomstgerichte afvalwaterinfrastructuur. Belangrijke, innovatieve prestaties, die gewoonlijk achter de schermen worden uitgevoerd, worden aldus onder de aandacht gebracht van het grote publiek. De putdeksel symboliseert de samenhang tussen de burger en riolering.

Contactpersoon

ing. Sebastiaan Luimes
Vestigingsmanager IKT Nederland
Telefoon: +31 (0)26-8 45 45 69
E-Mail: luimes@ikt-nederland.nl

 

image_pdfimage_print

Delen...

 

Contact:
IKT Nederland
Kantoorgebouw "De Enk"
Tivolilaan 205
6824 BV Arnhem

T: +31 (0) 26-84545 60
E: info@ikt-nederland.nl

www.ikt-nederland.nl
www.facebook.com/IKT.Nederland
www.linkedin.com/company/ikt-nederland

 

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.