IKT

IKT - Instituut voor ondergrondse infrastructuur

LinerReport
Initiele ringstijfheid

Initiele ringstijfheid

Sinds 2004 rapporteert de neutrale en onafhankelijke IKT-keuringsafdeling voor bouwproducten jaarlijks over de resultaten van haar onderzoeken naar CIPP-liners. Doelstelling van de onderzoeken is om de opdrachtgevers van renovatieprojecten een overzicht te verschaffen van de daadwerkelijk in de markt gerealiseerde uitvoeringskwaliteiten.

CIPP-liner proefstukken van bouwplaatsen worden onderzocht. Deze worden na uitharding van de liner genomen en naar het IKT laboratorium gestuurd. Daar bepaalt IKT de E-modulus, buigspanning, wanddikte en waterdichtheid van de proefstukken. De opdrachtgever ontvangt een gedetailleerd onderzoeksrapport.

Maar:

  • Hoe ziet het totale plaatje er uit?
  • Welke bedrijven leveren op permanente basis en in zijn totaliteit goed werk?
  • Waar moeten opdrachtgevers in de toekomst vooral op letten?

De antwoorden staan in het IKT-LinerReport, dat met regelmaat wordt gepubliceerd en telkens weer is aangepast met de nieuwste onderzoeken.

Zo zijn de afzonderlijke onderzoeksresultaten in het IKT-LinerReport samengevat tot een verzameld totaaloverzicht. Het is de bedoeling om daarmee transparantie en openheid te creëren, zodat opdrachtgevers weten welke renovatiebedrijven welke kwaliteit leveren.

Om het IKT-LinerReport in een andere taal te lezen, bezoek www.ikt.de

 


IKT-LinerReport 2020: Linerkwaliteit na zes jaar op een dieptepunt

Man met baard zet rood materiaal monster in het testapparaat

Geen echte reden tot vreugde: testresultaten op een hoog niveau, maar slechter dan in voorgaande jaren.

De testresultaten voor 2020 zijn de zwakste in de afgelopen zes jaar. Elke achtste liner voldoet niet aan ten minste één testcriterium. De eis is echter duidelijk en ondubbelzinnig: aan alle vier de testcriteria moet tegelijkertijd worden voldaan.

download hier

 

 

 

 

 


IKT-LinerReport 2019: Niet alles in kannen en kruiken – Zeven procent van de kousrenovaties voldoet niet aan testcriteria

Man met baard zet rood materiaal monster in het testapparaat

Driepuntsbuigproef: mechanisch onderzoek van E-modulus en buigspanning.

Maar liefst 93% van de proefstukken uit kousrenovaties voldoet volledig aan alle vereiste materiaaleigenschappen. Echter: Zeven procent behaalt minstens één testcriterium niet. Er blijft dus een klein risico bestaan.

download hier

 

 

 

 

 

 


IKT-LinerReport 2018: Kwaliteit CIPP-liners: Opwaartse trend gebroken?

De mens met witte laag in laboratorium houdt fles roze vloeistof over cipp liner proefstuk

Al meer dan 10 jaar worden de CIPP-liners steeds beter. De hedendaagse onderzoeksresultaten zijn echter soms zwak. Zijn dit voortekenen van een trendbreuk?

download hier

 

 

 

 

 

 


IKT-LinerReport 2017: Het magische getal vier

Precieze bepaling is noodzakelijk: Statisch dragende wanddiktes zijn verschillend opgebouwd

Knik in de kwaliteitscurve: bij drie van de vier testcriteria iets lagere waarden dan in de voorgaande jaren

CIPP-Liner-kwaliteit 2017: Nog veel liners voldoen niet gelijktijdig aan alle vier testcriteria. Vaak goede resultaten voor de testcriteria op zichzelf. Wanneer alle vier doelwaarden bereikt worden, kan een CIPP-liner meteen goedgekeurd worden.

download hier

 

 

 

 

 


IKT-LinerReport 2016: Slechts vijf bedrijven aan de top

Precieze bepaling is noodzakelijk: Statisch dragende wanddiktes zijn verschillend opgebouwd

Voldaan: driepuntsbuigproef van een CIPP-liner

CIPP-Liner-kwaliteit 2016: Ondanks goede Resultaten per testcriteria voldoen slechts 60% van alle CIPP-linerproefstukken gelijktijdig aan alle vier testcriteria. Het is slechts vijf renovatiebedrijven gelukt om met 100% voldaan bovenaan de tabel te staan.

download hier

 

 

 

 

 


IKT-LinerReport 2015: Weemoedstranen door wanddikte

Precieze bepaling is noodzakelijk: Statisch dragende wanddiktes zijn verschillend opgebouwd

Precieze bepaling is noodzakelijk: Statisch dragende wanddiktes zijn verschillend opgebouwd

In het IKT-LinerReport 2015 zijn meer dan 2.000 CIPP-linerproefstukken uit zes verschillende landen onderzocht. De resultaten zijn bovendien van hoog niveau. Alleen het stabiliteitscriterium Statisch dragende wanddikte voldoet minder vaak aan de gestelde eis dan vorig jaar.

download hier

 

 

 

 

 


IKT-LinerReport 2014: CIPP-liners worden Europees

Driepuntsbuigproef van een CIPP-liner

Driepuntsbuigproef van een CIPP-liner

De kwaliteit van de CIPP-liners blijft op een hoog niveau. Lichte verbeteringen ten opzichte van vorig jaar. Relinen wordt in Europa steeds belangrijker en dit gaat gepaard met toenemende bewustwording van de kwaliteit van de CIPP-liners.

download hier

 

 

 

 

 


IKT-LinerReport 2013

Driepuntsbuigproef voor CIPP-Liners

Driepuntsbuigproef voor CIPP-Liners

10 jaar IKT LinerReport: kwaliteit en transparantie verbonden!

Sinds 2004 bericht het IKT laboratorium jaarlijks over de resultaten van de onderzoeken van CIPP-liners.

  • Zijn liners tegenwoordig beter?
  • Welke trends zijn er waar te nemen?
  • En wat is de actuele stand?

download hier

 

 


IKT-LinerReport 2012

Met een precisie-loep worden de composiet-dikte en de harslagen gemeten

Met een precisie-loep worden de composiet-dikte en de harslagen gemeten

Aandacht voor de wanddikte

Linerkwaliteit opnieuw op een hoog niveau. Op drie van de vier proefcriteria word goed gescoord. Alleen de wanddikte blijft achter, risico voor duurzaamheid en statica mogelijk.

download hier

 

 

 

 

 


IKT LinerReport 2011

Driepuntsbuigproef op proefstuk

Driepuntsbuigproef op proefstuk

Kwaliteit liners bij jubileum op hoogtepunt!

Op zijn 40e verjaardag toont de liner-methode zich van zijn beste kant. De testresultaten van 2011 overtreffen duidelijk het niveau van vorig jaar.

download hier

 

 

 

 


IKT LinerReport 2010

Vloeistofdichtheidsonderzoek van een proefstuk DN 1500

Vloeistofdichtheidsonderzoek van een proefstuk DN 1500

Waterdichtheid liners steeds beter

Proeven in 2010 bij elkaar op hoog niveau. Waterdichtheid opnieuw beter, statistische criteria steeds even goed. Alleen bij wanddiktes mindere resultaten dan in het jaar ervoor.

download hier

 

 

 

 

 

 


IKT LinerReport 2007

Proefstuk van een CIPP-liner in de driepuntsbuigproef

Proefstuk van een CIPP-liner in de driepuntsbuigproef

CIPP-liner-kwaliteit 2007: Beter dan in het vorige jaar

Verheugende ontwikkeling: Het IKT-LinerRapport van dit jaar vermeldt hogere kwaliteitsniveaus op bouwplaatsen. De testresultaten zijn gemiddeld beter geworden. Het kwaliteitsdebat toont resultaat.

download hier

 

 

 

 

image_pdfimage_print

 

Contact:
IKT Nederland
Kantoorgebouw "De Enk"
Tivolilaan 205
6824 BV Arnhem

T: +31 (0) 26-84545 60
E: info@ikt-nederland.nl

www.ikt-nederland.nl
www.facebook.com/IKT.Nederland
www.linkedin.com/company/ikt-nederland