IKT

IKT - Instituut voor ondergrondse infrastructuur

Opleidingsprogramma

Renovatie van inspectieputten

In de loop der jaren heeft IKT ook naam gemaakt als scholings- en opleidingsinstituut. In cursussen, seminars en vakbijeenkomsten deelt IKT waardevolle kennis over thema’s ten aanzien van de bouw, exploitatie en renovatie van ondergrondse leidingnetwerken.

Opleidingen in 2018:

  • Renovatie van inspectieputten
  • Rioolrenovatie met CIPP-liners
  • Wortelingroei in leidingen NIEUW IN 2018

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om in-company opleidingen te verzorgen. Al onze opleidingen zijn volledig in het Nederlands.

 


Renovatie van inspectieputten

Renovatie van inspectieputten

Steeds meer ontstaat er bewustwording dat putten er vaak slechter aan toe zijn dan op voorhand gedacht werd en putrenovaties falen, als bij de keuze van een methode alleen beoordeeld wordt op basis van foto´s of videobeelden. Nader onderzoek in de put blijkt noodzakelijk om te kunnen bepalen met welke methode een put het beste gerenoveerd kan worden. De bevindingen uit de IKT onderzoeken in het veld komen ruimschoots aan bod. Het cursusprogramma is gebaseerd op een 10-stappenplan, dat leidt tot een goede en duurzame putrenovatie.

Doel: Brede basiskennis verwerven op het gebied van het renoveren van inspectieputten

Doelgroep: Medewerkers van gemeenten, waterschappen, adviesbureaus en aannemers.

Data:

  • 13 december 2018:         Arnhem

Programma
Aanmelden

 


Rioolrenovatie met CIPP-liners

Rioolrenovatie met CIPP-liners

Rioolrenovatie door middel van CIPP-liners wordt in ons land al veelvuldig toegepast, maar vaak ontbreekt nog de kennis voor een goede aanpak.
IKT biedt u de kans om u te verdiepen in de verschillen in materiaalgebruik en inbouwmethodes. Tijdens de opleidingsdag Rioolrenovatie met CIPP-liners komt niet alleen het gehele traject vanaf de voorbereiding tot en met de uitvoering en kwaliteitscontrole aan de orde, maar er wordt ook ingegaan op de laatste ontwikkelingen op dit vakgebied.

Doel: Brede basiskennis verwerven op het gebied van het product CIPP-liners

Doelgroep: Medewerkers van gemeenten, waterschappen, adviesbureaus
en aannemers.

Data:

  • 6 december 2018:           Arnhem

Programma
Aanmelden

 


Wortelingroei in leidingen

Wortelingroei in leidingen

Vanwege de krapte in de intensief benutte stedelijke ondergrondse ruimte zijn schades door wortels aan en in leidingen enerzijds en schades aan boomwortels anderzijds aan de orde van de dag. Veel van deze schades kunnen door het nemen van de juiste maatregelen worden voorkomen, maar ook het reeds bestaande risico op schade kan worden verminderd.

Doel: Brede basiskennis verwerven op het gebied van wortelingroei in leidingen.

Doelgroep: Medewerkers van gemeenten, waterschappen, adviesbureaus en aannemers.

Data:

  • 30 oktober 2018:             Arnhem
  • 27 november 2018:         Breukelen

Programma
Aanmelden

 


Het gebouw van IKT in Gelsenkirchen (Duitsland).

Opleidingen IKT hoofdkantoor in Gelsenkirchen (D)

Deze cursussen en workshops zijn volledig in de Duitse taal.
U kunt op www.ikt.de/seminare klikken voor meer informatie en aanmelding. Voor aanmelding volg de instructies op het pdf-bestand.

 

 

 

 


Beurzen en Congressen in 2018

 

Vlario-dag, Antwerpen (B)

  • dinsdag 27 maart 2018

Vlario-dag 2018

 

Water in de Openbare Ruimte, Houten

  • donderdag 8 november 2018

Water in de Openbare Ruimte

 

Forum Relinen, Vught

  • donderdag 22 november 2018

Forum Relinen

 


Heeft u speciale wensen m.b.t. opleiding? Heeft u behoefte aan informatie over een specifiek onderwerp m.b.t. de ondergrondse infrastructuur? Stuur dan een vraag of een tip naar info@ikt-nederland.nl.

Sinds 1994 heeft het non-profit en onafhankelijk instituut IKT een enorme hoeveelheid ervaring en kennis opgebouwd op het gebied van de ondergrondse infrastructuur.

Rioolstelsels, materialen, reinigingstechnieken en dergelijke zijn op vele manieren getest, onderzocht en beproefd. De resultaten die daaruit voortvloeien leveren zeer waardevolle informatie op die wij graag met u willen delen.

 

image_pdfimage_print

 

Contact:
IKT Nederland
Kantoorgebouw "De Enk"
Tivolilaan 205
6824 BV Arnhem

T: +31 (0) 26-84545 60
E: info@ikt-nederland.nl

www.ikt-nederland.nl
www.facebook.com/IKT.Nederland
www.linkedin.com/company/ikt-nederland