Concept van producttesten

Concept van producttesten

IKT-producttest putrenovatie

IKT-producttest putrenovatie

In de vergelijkende producttesten van IKT worden producten en methoden onder laboratorium- en praktijkomstandigheden tot op de bodem getest. Iedere producttest wordt door een groep van netwerkbeheerders gedragen. De leden van deze groepen – beleidsgroepen genaamd – profiteren direct door de rechtstreekse toegang tot onderzoeks- en procesverlopen en de vakmatige uitwisseling met andere netwerkbeheerders.

Beslissingen t.a.v. de inhoud, methoden en criteria voor de testen worden door de betreffende beleidsgroep genomen. Ook over de afsluitende beoordelingen beslissen de netwerkbeheerders gezamenlijk in een beleidsvergadering. Zo wordt gegarandeerd, dat de testen praktijkgericht, neutraal en onafhankelijk van de belangen van de onderneming verlopen.

Het doel

keurmerk-ikt-producttest-320De resultaten bieden de netwerkbeheerders solide en betrouwbare informatie over de sterke en zwakke punten van de op de markt aangeboden producten en methoden. Zo kunnen de aankoopbeslissingen op basis van harde feiten en niet alleen op basis van de reclame van de fabrikant worden genomen. Tegelijkertijd bieden de IKT-producttesten de aanbieders aandachtspunten ter verbetering van de geteste producten en methoden en daardoor dus ook een sterkere marktpositie. Uiteindelijk profiteert de hele branche hiervan.

Keurmerk „IKT-producttest“

Productfabrikanten en aanbieders van methoden, die aan een IKT-producttest hebben deelgenomen, kunnen een keurmerk „IKT-producttest“ met het bereikte resultaat krijgen. Zo kan de kwaliteit van het product of de methode aantoonbaar voor de klanten worden vastgelegd.

Meer informatie over het keurmerk „IKT-producttest“
Lijst van actuele IKT-keurmerken