IKT-keurmerken

Overzicht van actuele IKT-keurmerken

keurmerk-ikt-producttest-320

Bekijk hier het register van keurmerken!

Neutraal getest: IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur voert regelmatig producttesten en productkeuringen uit.
Goedgekeurde producten ontvangen een keurmerk, waarmee de kwaliteit is vastgelegd.

Keurmerk „IKT-producttest“

In de productvergelijkingen van IKT worden producten en methoden tot op de bodem getest. Iedere producttest wordt door een groep van netwerkbeheerders gedragen en gefinancierd. Deze groep beslist over de inhoud en methode van de test, evenals de beoordelingscriteria. Zo wordt gegarandeerd, dat de testen praktijkgericht en onafhankelijk van de belangen van de onderneming verlopen.
Beoordelingsschaal: ZEER GOED tot ONVOLDOENDE.

 

Keurmerk „IKT-getest“

keurmerk-ikt-getest-320Het keurmerk „IKT-getest“ wordt aan producten toegekend, waarvan de eigenschappen duidelijk boven het gemiddelde en de toelatingsnormen liggen. De testcriteria worden in overleg met de regionale leden van het IKT bepaald. Zo wordt gegarandeerd, dat de testen aan de werkelijke eisen in de praktijk voldoen.
Beoordelingsschaal: GOEDGEKEURD of AFGEKEURD

 

Voor iedere test maakt het IKT een uitgebreid, wetenschappelijk rapport, dat gratis kan worden gedownload in het Download-gedeelte (duits).

 

Toekenningscriteria voor het IKT-keurmerk

IKT voert onafhankelijke en neutrale producttesten en productkeuringen uit. De resultaten maken de markt overzichtelijker voor kopers en gebruikers. IKT kent daarvoor een keurmerk toe, dat de fabrikanten voor hun publiciteitsdoeleinden mogen gebruiken.
In de gebruiksovereenkomst staat dat de bedrijven zich verplichten om zich aan de onderstaande voorwaarden te houden:

  1. Het gebruik van IKT-resultaten door fabrikanten voor reclamedoeleinden mag bij de klanten geen onjuiste indruk van de uitgevoerde beoordeling van het product of de diensten wekken.
  2. De resultaten mogen niet met producten of diensten in verband worden gebracht, waarvoor ze niet gelden. Zij mogen niet worden vervangen door meer recente resultaten of een significante verandering in de marktomstandigheden.
  3. De informatie over de resultaten moeten gemakkelijk en duidelijk aantoonbaar zijn. Daartoe behoort ook dat de maand en het jaar van de test in de reclame-uiting wordt aangegeven.
  4. De rang van het gebruikte testoordeel moet in het bijzonder dan herkenbaar worden gemaakt, indien aan andere producten of diensten betere testbeoordelingen werden toegekend.

Indien bedrijven zich niet akkoord verklaren met deze gedragsregels, dan wordt hun keurmerk met onmiddellijke ingang ingetrokken en zijn zij verplicht tot het betalen van een dwangsom (vijfcijferig bedrag).

IKT-getest keurmerk

Het keurmerk „IKT-getest“ wordt toegekend voor bijzondere product- of proceseigenschappen, die afzonderlijk of in combinatie boven de gemiddelde norm liggen en door de onafhankelijke en neutrale IKT-keuringsafdeling werden vastgelegd.

Naar mogelijkheid wordt het testprogramma daarvoor ook met toekomstige gebruikers en klanten afgestemd. In het keurmerk wordt voor de geteste eigenschap verwezen naar een rapport of de IKT-homepage.

IKT is niet meteen bij de toekenning van de opdracht verplicht tot het toewijzen van een dergelijk keurmerk. In plaats daarvan wordt na beëindiging van de onderzoeken gecontroleerd of aan de desbetreffende criteria voor het product en/of gebruikte methode onder bepaalde gebruiksomstandigheden is voldaan.
Alleen in dat geval wordt het keurmerk door IKT toegekend.

IKT-keurmerk voor producttesten

De IKT-producttesten hebben het doel om betrouwbare en onafhankelijke informatie over eigenschappen van gangbare producten en methoden te leveren. Informatie over procesbeschrijvingen en reclame-uitingen van de aanbieder over vermeende kwaliteiten van hun producten worden door de IKT-producttest aan een onafhankelijke en neutrale test onderworpen.

Het belangrijkste aspect is om de geschiktheid van producten ook onder langdurige gebruiksomstandigheden aan te tonen. De controle van de overeenstemming met de technische regelgeving en normering staat derhalve niet op de voorgrond, maar er worden vooral de tijdens het gebruik optredende belastingen onderzocht, zoals bijvoorbeeld

  • grondwater,
  • verkeersbelasting en
  • rioolreiniging

waaraan de producten in de praktijk tientallen jaren lang worden blootgesteld.

Het einde van iedere IKT-producttest resulteert in een onafhankelijke, praktijkgerelateerde en deskundig onderbouwde beoordeling van de onderzochte producten.

De sterke en zwakke punten van de producten, evenals de toepassingsmogelijkheden en -grenzen worden in een overzichtelijk beoordelingsschema, evenals door het keurmerk IKT-producttest, weergegeven.

De geteste producten ontvangen een waardering, die van ZEER GOED tot ONVOLDOENDE gaat.

Bekijk hier het register van keurmerken!