Putrenovatie in België: Werkpakket samengesteld

Licht in het duister brengen: Wat kunnen renovatiemethoden en -materialen aan?

Licht in het duister brengen: Wat kunnen renovatiemethoden en -materialen aan?

De Vlaamse projectpartner VLARIO was bij IKT voor de tweede stuurgroepsbijeenkomst voor de Producttest Putrenovatie. De netbeheerders Aquafin, Infrax, De Watergroep en Rio Link hebben enkele putten gepresenteerd die gebruikt kunnen worden voor de putrenovatie producttest. De keuze viel op 10 putten. Keuzecriteria hiervoor waren het materiaal, de toestand, de leeftijd en de toegankelijkheid van de putten. Deze tien putten worden in de loop van dit jaar gerenoveerd. Volgend jaar zullen IKT-onderzoekers deze renovaties onderzoeken en testen. De Vlaamse projectpartners kunnen daarop volgend strategieën maken over hoe hun stelsels gerenoveerd kunnen worden.

Putten in de grote onderzoekshal van IKT

In de grote onderzoekshal: Stuurgroep bekijkt de putten.

In de grote onderzoekshal: Stuurgroep bekijkt de putten.

Markus Gillar, IKT- Project Manager van de gelijknamige Producttest voor de Duitse markt, heeft verteld over de actuele stand van deze test. De al gerenoveerde putten in de grote onderzoekshal worden sinds ca. vier weken belast met een externe waterdruk van maximaal 5 meter waterkolom. De Vlaamse stuurgroep heeft de putten in de grote verzoekenhal van dichtbij onder de loep genomen.

Jaap Bresser van IKT Nederland vertelde over de putrenovaties op de Nederlandse markt. Net als in België staat de putrenovatie in Nederland nog in de kinderschoenen. Op dit moment loopt er een Producttest Putrenovaties in de gemeente Almere. IKT ondersteunt hierbij.

VLARIO is het Overlegplatform & Kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen:
VLARIO

 

Contactpersoon

Jaap Bresser
Project Manager
Telefoon: +31 (0)26 – 845 45 60
E-Mail: bresser@ikt-nederland.nl