Putrenovatie: IKT onderzoekt machinale voorbereiding van de ondergrond

Onderzoeksopstelling met putelement en machine voor het voorbereiden van de ondergrond

In een putelement wordt een testmonster met een hogedrukspuit behandeld.

Voordat een inspectieput gerenoveerd kan worden, moet eerst de ondergrond voorbereid worden. In het kader van de grote IKT-Producttest „Putrenovatie“ onderzoekt IKT ook methodes voor het voorbereiden van de ondergrond.

Nadat onderzoekers al handmatige methoden onderzocht hebben, worden nu de machinale, automatische methodes beter onderzocht. Bij deze methodes is het niet nodig dat het personeel zich tijdens de werkzaamheden in de inspectieput bevindt.

Beton onder vuur genomen

In meerdere testopstellingen werden genormeerde testmonsters van beton en metselstenen met hoge waterdruk behandeld. Hierbij werden de parameters ´tijd´, ´afstand´ en ´met of zonder grit´ getest. Aansluitend werd de slijtage geëvalueerd.

Blik van boven in de testput

Factoren: Tijd, afstand van de spoelkop en met of zonder grit.

Contactpersoon

Jaap Bresser
Project Manager
Telefoon: +31 (0)26 845 45 60
E-Mail: bresser@ikt-nederland.nl

 

Putrenovatie-ondergrond-voorbereiden-metselstenen-slijtage-1024