IKT

IKT - Instituut voor ondergrondse infrastructuur

Deelname IKT aan € 4 miljoen Horizon 2020 project voor het opzetten van samenwerkende onderzoekslaboratoria (Co-UDlabs) voor stedelijke afwatering

Gepubliceerd op 09 november 2021
0 Reacties

logo of the Co-UDlabs projectIKT neemt deel aan een nieuw project van 4 miljoen euro, “Horizon 2020” dat gericht is op de integratie van onderzoeks- en innovatieactiviteiten op het gebied van stedelijke afwateringssystemen om urgente problemen op het gebied van volksgezondheid, overstromingsrisico’s en milieu aan te pakken.

De waarde van de stedelijke afwateringssystemen in de EU is geraamd op 2,5 biljoen euro. Het zijn essentiële infrastructuren die zorgen voor veilige sanitaire voorzieningen en drainage en voor milieubescherming door water op te vangen en vervolgens op een veilige manier terug te voeren naar de natuurlijke watermassa’s. Veel stedelijke afwateringssystemen zijn in gevaar, hun economische levensduur loopt ten einde. Het is onduidelijk hoe de beperkte kennis over hun toestand en processen, de bevolkingsgroei, de klimaatnoodtoestand, onbehandeld hemelwater en bedreigingen voor de volksgezondheid door een toename van verontreinigende stoffen en ziekteverwekkers kunnen worden aangepakt, en hoe kennisinnovatie en de beste werkwijze doeltreffend worden gedeeld. Innovatieve benaderingen zijn dringend nodig om deze uitdagingen aan te pakken, en grootschalige laboratorium faciliteiten zijn essentieel om nieuwe benaderingen te onderzoeken en te valideren en vertrouwen te geven in hun doeltreffendheid en veiligheid alvorens ze in bestaande stedelijke afwateringssystemen te implementeren.

17 unieke experimentele faciliteiten in heel Europa

Co-UDlabs (Collaborative Urban Drainage research labs communities) is een vierjarig project dat 17 unieke experimentele faciliteiten voor stedelijke ontwatering op “veldschaal” samenbrengt, ondergebracht bij zeven onderzoeksorganisaties in Europa: Universiteit van A Coruña (Spanje), Universiteit van Sheffield (VK), INSA Lyon (Frankrijk), Universiteit van Aalborg (Denemarken), Deltares (Nederland), EAWAG (Zwitserland) en IKT (Duitsland). De experimentele faciliteiten zijn ontworpen voor onderzoek in een reeks disciplines, waaronder stedelijke overstromingen, verontreiniging door afvloeiing, fysisch-chemische en biologische rioolprocessen, duurzame stedelijke afvoersystemen, prestatieanalyse van stedelijke activa, real-time controle en verslechtering van activa.

map of Europe showing the participants in the Co-UDlabs project

Co-UDlabs: klik op de afbeelding voor een lijst met de deelnemende organisaties.

Het hoofddoel van Co-UDlabs is transnationale toegang tot deze faciliteiten te verschaffen, zodat belanghebbenden, academische onderzoekers en innovatoren in de stedelijke-afwateringssector kunnen samenkomen, ideeën kunnen uitwisselen, projectconcepten kunnen co-produceren en vervolgens toegang kunnen krijgen tot een onderzoeksinfrastructuur van topklasse om deze concepten te ontwikkelen, te verbeteren en te demonstreren, en zo een gezamenlijke Europese innovatiegemeenschap voor stedelijke afwatering op te bouwen.

Totstandbrenging van een transnationale onderzoeksinfrastructuur

De transnationale toegang tot onderzoeksinfrastructuur of -installaties is kosteloos en omvat logistieke, technologische en wetenschappelijke ondersteuning evenals specifieke training: aanbieders van faciliteiten zullen gratis ondersteuning bieden om toegang te krijgen tot de onderzoeksinfrastructuur (fysiek en op kennis gebaseerd) en om baanbrekend technisch en wetenschappelijk onderzoek en innovatie te bevorderen met behulp van multi-institutionele en multisectorale teams. Lokale teams zullen helpen bij de voorbereiding van elk bezoek en tenminste één onderzoeksassistent en/of laborant zal worden ingezet ten dienste van de toegekende projecten. Deskundig wetenschappelijk en technisch personeel zal de gebruikersgroepen ook tijdens de bezoeken bijstaan. Verblijfs- en reiskosten van de gebruikersgroepen worden eveneens door het project gedekt.

De toegang tot onderzoeksfaciliteiten zal aan geselecteerde aanvragers worden verleend via twee oproepen tot kandidaatstelling die volgens plan in oktober 2021 en oktober 2023 zullen worden gepubliceerd.

Door onze testfaciliteiten voor grootschalige stedelijke infrastructuur met elkaar te verbinden en actief multisectorale teams op te zetten, kunnen we de invoering van nieuwe innovaties ondersteunen, het ontwikkelingsrisico beperken en de overgang naar proeftuinen en stedelijke systemen op ware schaal bevorderen.
Dr. Anta Álvarez, projectcoördinator aan de Universiteit van A Coruña (Spanje)

IKT is verheugd deel te kunnen nemen aan deze belangrijke kans om samen betere innovatieve producten te creëren die op ware schaal worden getest, het streven van de EU naar een kenniseconomie te ondersteunen en de prestaties van de eigen stedelijke waterinfrastructuur te verbeteren.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Co-UDlabs. Volg @CoUDlabs op Twitter of Co-UDlabs op LinkedIn.

Contact

Iain Naismith
T: +44 (0) 7983 605219
E: naismith@ikt.institute

Sebastiaan Luimes
T: +31 (0) 26 – 845 45 69
E: luimes@ikt-nederland.nl

Het project wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 101008626.

 

image_pdfimage_print

Delen...

 

Contact:
IKT Nederland
Kantoorgebouw "De Enk"
Tivolilaan 205
6824 BV Arnhem

T: +31 (0) 26-84545 60
E: info@ikt-nederland.nl

www.ikt-nederland.nl
www.facebook.com/IKT.Nederland
www.linkedin.com/company/ikt-nederland

 

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.